تاريخ : 1389/10/28
کد مطلب: 12
اولین نشست شورای علمی

اولین نشست شورای علمی

اولین نشست شورای علمی کنگرۀ عبدالجلیل قزوینی رازی برگزار شد

اولین نشست شورای علمی کنگرۀ عبدالجلیل قزوینی رازی برگزار شد

 اولین نشست شورای علمی کنگرۀ عبدالجلیل قزوینی رازی، با حضور حجج اسلام آقایان: محمدعلی مهدوی راد، رسول جعفریان، علی صدرایی، محمدکاظم رحمان ستایش، محمدحسین درایتی، قاسم جوادی و مهدی مهریزی، روز پنج شنبه هشتم بهمن ماه، در مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث برگزار شد.

در این نشست با بررسی موضوعات مربوط به این کنگرۀ، اهداف، سیاست ها و خطوط کلی آن ترسیم شد.

گفتنی است، کنگرۀ بزرگداشت عبدالجلیل قزوینی رازی، چهارمین بزرگداشت از سلسله بزرگداشت های عالمان و محدثّان ری است که از سوی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث برگزار خواهد شد.

فراخوان این کنگره و زمان برگزاری آن، در آینده نزدیک به اطلاع پژوهشگران و فرهیختگان علاقه مند خواهد رسید.