تاريخ : 1390/12/13
کد مطلب: 164
فهرست‏ هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۱)

فهرست‏ هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۱)

عنوان: فهرست‏ هاى مجلدات بيست گانه روض الجنان و روح الجنان (ج۱) (نمايه موضوعى)

مؤلف: اصغر ارشاد سرابى

تعداد جلد: جلد اول (۲۵۶ صفحه)، وزیری

ناشر: دار الحديث

محل نشر: قم

تاریخ انتشار: ۱۳۸۴ 

 

از آنجا كه سه چاپ اول (پنج جلدى، ده جلدى، دوازده جلدى) تفسير ابو الفتوح رازى فاقد فهرست‏ هاى فنى است و چاپ اخير (بيست جلدى آستان قدس رضوى) نيز نمايه موضوعى ندارد و فهرست‏ هاى هر جلد آن، به تفكيک، و در پايان همان جلد چاپ شده است، تهيه نمايه موضوعى و فهرست ‏هاى فنى، براى استناد، از اين تفسير ضرورى مى ‏نمود. بدين خاطر، پديد آورندگان اين اثر، آن را در سه جلد فراهم آوردند.

اين جلد ـ كه جلد نخست از آن مجموعه است ـ به نمايه موضوعى مطالب موجود در تفسر اختصاص يافته است.

اين فهرست موضوعى، كشف المطالب تفسير ابو الفتوح رازى محسوب مى‏ شود و مانند اغلب فرهنگ ‏هاى لغت فارسى به ترتيب حرف اول كلمه، به شيوه الفبايى، تنظيم شده است. مدخل ‏هاى اصلى با خطى درشت آمده و سپس يک يا چند كلمه به عنوان فرعى در ذيل آن، داخل پرانتز قيد شده و شماره جلد و صفحه با خطى ريزتر در مقابل آن آمده است.