تاريخ : 1391/01/23
کد مطلب: 217
نرم ‏افزار «آفتاب رى»

نرم ‏افزار «آفتاب رى»

نرم ‏افزار «آفتاب رى» همزمان با برگزارى کنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم حسنى براى ارائه در يک لوح فشرده (CD) و در قالب يک سايت اينترنتى در معرض استفاده محققان و علاقه ‏مندان به حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام قرار خواهد گرفت.

  نرم ‏افزار مذکور با زبان Visual C و مدل هاى پيش فرض Windows Explorer طراحى شده است. همچنين بانک هاى اطلاعاتى موجود در برنامه با Access ذخيره شده و مورد بازيابى قرار مى گيرد.

  اين نرم ‏افزار به سه زبان فارسى، عربى و انگليسى قابل استفاده بوده، مشتمل بر تصاوير بسيار زيباى آستان آن حضرت و آثار باستانى موجود در موزه و اماکن اطراف صحن ها و تصاويرى با ارزش از نسخه ‏هاى نفيس موجود در کتابخانه نسخه ‏هاى خطى آستان حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام است.

  دو بخش اصلى برنامه ـ که مى ‏تواند کمک شايانى به محققان و رى ‏پژوهان نمايد ـ عبارت ‏اند از:

۱. کتاب ها و مقالات

در اين بخش مى ‏توان مجموعه کتب و مقالات تحقيق شده را ـ که بالغ بر سى جلد کتاب و حدود شصت مقاله است ـ مورد مطالعه و جست ‏وجو قرار داد. اين کتب و مقالات از سوى دبيرخانه کنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم حسنى عليه ‏السلام به چاپ رسيده است.

۲. بانک کتاب ‏شناسى

به لحاظ اهميت فهرست کتاب هاى خطى و چاپ سنگى موجود در کتابخانه آستان و کتاب شناسى حضرت عبدالعظيم و شهررى، علاوه بر ارائه اين متون در ضمن کتب چاپ شده، براى استفاده بيشتر از امکانات تجزيه اطلاعات و دسترسى بهينه از داده ‏ها، سه بانک اطلاعات (Data Base) جداگانه از اين متون در برنامه ارائه گرديده است.

الف. بانک کتاب هاى خطى کتابخانه حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام

ب. بانک کتاب هاى چاپ ‏سنگى کتابخانه حضرت عبدالعظيم عليه ‏السلام

ج. بانک کتاب شناسى حضرت عبدالعظيم حسنى و شهررى