تاريخ : 1391/07/29
کد مطلب: 327
برنامه ده‌سالۀ کنگره‌های مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دار الحدیث اعلام شد.

برنامه ده‌سالۀ کنگره‌های مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دار الحدیث اعلام شد.

حجةالاسلام و المسلمین مهریزی، دبیر کنگره‌های مؤسسه دار الحدیث، برنامه ده سالۀ کنگره‌های این موسسه را اعلام کرد.

حجةالاسلام و المسلمین مهریزی، دبیر کنگره‌های مؤسسۀ علمی ـ فرهنگی دار الحدیث، برنامۀ ده سالۀ کنگره‌های این موسسه را اعلام کرد. وی در گفتگو با پایگاه جامع کنگره‌های دار الحدیث گفت:

  مؤسسۀ دار الحدیث با مشارکت آستان حضرت عبد العظیم حسنی (ع) در نظر دارد، در ده سال آینده، پنج کنگرۀ دیگر را برگزار کند که عبارت‌اند از:

۱.       کنگرۀ بزرگداشت شیخ صدوق (م ۳۸۱ق)؛

۲.       کنگرۀ بین‌المللی بزرگداشت سید مرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ق)؛

۳.       کنگرۀ بزرگداشت متکلمان ری تا قرن پنجم، مانند: ابن قبه رازی (ق ۴)، ابن مسکویه (۳۳۱ ـ ۴۳۱ق) و ...؛

۴.    کنگرۀ بزرگداشت متکلمان قرن پنجم و ششم ری همچون: صفی الدین سید مرتضی رازی (ق ۶)، 

 سدید الدین حمصی رازی (م ۶۰۰ق)، قطب‌الدین رازی (۶۹۶ ـ ۷۶۶ق) و ... .

  مهریزی با اشاره به کنگره‌های برگزار شده افزود: از ده سال گذشته تا کنون، چهار کنگره برگزار شده است که در هر کدام از این کنگره‌ها آثار متعددی منتشر شده و در اختیار پژوهشگران دینی قرار گرفته است. این کنگره‌ها عبارت‌اند از:

۱.       کنگرۀ بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی (۱۳۸۲ش)

۲.       کنگرۀ بزرگداشت شیخ ابوالفتوح رازی (۱۳۸۴ش)

۳.       کنگرۀ بین‌المللی بزرگداشت ثقةالاسلام کلینی (۱۳۸۸ش)

۴.       کنگرۀ بزرگداشت شیخ عبدالجلیل رازی قزوینی (۱۳۹۱ش)