تاريخ : 1390/10/25
کد مطلب: 40
تأمّلى در باب حجّت اصول «الکافى»

تأمّلى در باب حجّت اصول «الکافى»

چکيده

فضاى اختناق بعد از شهادت امام حسين عليه ‏السلام موجب شد که جريان امامت در بين شيعيان، با مقوله اختفا و پنهانکارى آميخته شود و در نتيجه، گرايش ‏هاى مختلفى در بين شيعيان شکل گرفتند. در کتاب «الکافى»، رواياتى آمده است که بيانگر نام بردن از امامان شيعه به وسيله پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله و على عليه‏ السلام است.  آيا اين روايات، درست ‏اند؟ اين روايات با موضوع ناآگاهى بسيارى از ياران ائمّه عليهم ‏السلام از نام امامان، چگونه قابل جمع هستند؟ در اين نوشته، موضوع پيگيرى شده در روايات از نظر سند و محتوا، مورد بررسى قرار گرفته است و احتمالاتى براى تبيين مسئله، ارائه شده است.

کليدواژه‏ ها: امامان دوازده ‏گانه، واقفيه، تحيّر، تئورى امامت، نصّ بر امام.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.