تاريخ : 1393/11/25
کد مطلب: 434
اولین شمارۀ خبرنامۀ کنگرۀ هزارۀ سید مرتضی علم الهدی منتشر شد.

اولین شمارۀ خبرنامۀ کنگرۀ هزارۀ سید مرتضی علم الهدی منتشر شد.

به همت دبیرخانۀ کنگرۀ بزرگداشت هزارۀ سید مرتضی علم الهدی، اولین شمارۀ خبرنامه، منتشر شد. این شماره دربردارندۀ «یادداشت دبیر علمی کنگره»، «نیم‌نگاهی به زندگی و شخصیّت سیّد مرتضی»، «نسخه‌شناسی آثار سیّد مرتضی علم الهدی»، «گزارش فعالیت دبیرخانۀ کنگره در گفت و گو با حجة الاسلام و المسلمین مهریزی» است.

  همچنین در این خبرنامه، چند پایان‌نامۀ مرتبط با سید مرتضی، با عنوان «تجلی دیدگاه‌های سیّد مرتضی در پایان‌نامه‌های دانش‌آموختگان مراکز دانشگاهی و حوزوی»، به اجمال معرفی شده است.

  «موسوعة الشریف المرتضی»، که به مناسبت هزارۀ وفات سید مرتضی از سوی مؤسسه «التاریخ العربی» لبنان منتشر شده است، در این شماره معرفی شده است.