تاريخ : 1390/10/29
کد مطلب: 51
طرح نظام‏ مندى اُنس با قرآن در روايات «الکافى»

طرح نظام‏ مندى اُنس با قرآن در روايات «الکافى»

چکيده

در اين نوشتار، روايات پراکنده «اصول الکافى» درباره قرآن، به شيوه ‏اى نظام‏ مند، ارائه شده است. اين نظام مى ‏تواند اُنس با قرآن و بهره ‏مندى از آن را در سه سطح بنيادى، تخصّصى و عمومى، آسان نموده، بر اثر بخشى آن بيفزايد. در دو سطح بنيادى و تخصّصى، نياز به مهارت ‏هايى از قبيل: آگاهى به تاريخ و علوم ادبى، رجالى و تفسيرى است، گرچه امامان معصوم عليهم ‏السلام، از آموزش ‏هاى متعارف و يادگيرى، مستثنا بوده‏ اند؛ ولى ديگران براى ورود به اين دو حوزه، نياز به آموختن مقدّماتى دارند؛ امّا در سطح عمومى، اين گونه نيست و براى بهره بردن از قرآن مى ‏توان با اندک داشته ‏اى، درمعرض اين نور الهى قرار گرفت. اين رويکرد، مى‏ تواند تأثير به سزايى در محيط (فراسيستم) داشته باشد و قرآن را از مهجوريت، خارج نمايد.

کليدواژه‏ ها: نظام‏ مندى، قرآن، اُنس، بنيادى، تخصّصى، عمومى.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.