تاريخ : 1390/10/29
کد مطلب: 52
علمِ امامان در اُصول «الکافى» نمونه ‏اى از براى چند و چونِ سازشِ «حديث» با «کلام»

علمِ امامان در اُصول «الکافى» نمونه ‏اى از براى چند و چونِ سازشِ «حديث» با «کلام»

چکيده

در اين مقاله، سعى شده است که ديدگاه ‏هاى کلامىِ در خصوص ميزان علم ائمّه عليهم ‏السلام، با توجّه به روايات مندرج در «اصول الکافى» بخش «کتاب الحجّة»، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

  نگارنده، نخست ديدگاه متکلّمان بزرگ شيعه مانند شيخ مفيد رحمه ‏الله را در مورد علم امامان عليهم ‏السلام مطرح مى ‏کند. آن گاه به ظهور غاليان و تلاش آنان در جعل و تحريف احاديث، بويژه در خصوص امامان و صفات آنها اشاره مى ‏نمايد و از منظرى تاريخى، ديدگاه ‏هاى صوفيانه و انديشه ‏هاى غاليانه نسبت به علم امامان را به نقد مى ‏کشد و «اصول الکافى» و روايات مندرج در آن در باره علم امامان را مرجعى مطمئن براى شيعيان در اين خصوص معرفى مى ‏کند. احاطه يا عدم احاطه امامان بر علم غيب در روايات «الکافى» و همچنين کيفيت علم ائمّه عليهم ‏السلام و گستردگى اين علم، از مباحث مهم مطرح شده در اين مقاله است.

  نگارنده، ضمن انعکاس ديدگاه ‏هاى مختلف در اين موضوع، بر اين نکته تأکيد دارد که علم امامان، برگرفته از قرآن است و احاطه ائمّه بر جميع معلومات و کيفيت اين علوم، مورد اختلاف است و برخى از اين ديدگاه ‏ها متعادل و برخى ديگر افراطى است.

کليدواژه‏ ها: «اصول الکافى»، علم امامان، علماى شيعه، شرط امامت، غاليان.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.