تاريخ : 1390/10/29
کد مطلب: 53
قرآن و علوم قرآنى در کتاب «الکافى»

قرآن و علوم قرآنى در کتاب «الکافى»

چکيده

کتاب «الکافى»، تأليف ابو جعفر محمّد بن يعقوب کلينى رازى، شامل سه بخش اصول، فروع و روضه و مشتمل بر ۱۶۰۹۹ يا ۱۶۱۹۹ حديث است.

   در اين کتاب گران‏ قدر، قرآن و مباحث مربوط به آن، جايگاه ويژه ‏اى دارد. علاوه بر بابى که در جلد چهارم اختصاصاً به قرآن پرداخته، مباحث علوم قرآنى و بويژه تفسيرى، در جاى جاى اين کتاب، به طور مبسوط، طرح گرديده ‏اند. نگارنده در اين مقاله، سعى کرده است که اين مباحث را به نحوى دسته ‏بندى کند و با ذکر نمونه ‏هايى، به توضيح و تبيين برخى مسائل بپردازد.

کليدواژه ‏ها: «الکافى»، علوم قرآن، کيفيت نزول، مصحف على، اوصيا، نسخ، تفسير لغوى.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.