تاريخ : 1390/10/29
کد مطلب: 54
کلينى و تفسير روايى آيات ولايت (تأمّلى در باب «نکت و نتف من التنزيل فى الولاية»)

کلينى و تفسير روايى آيات ولايت (تأمّلى در باب «نکت و نتف من التنزيل فى الولاية»)

چکيده

در اين مقاله، نگارنده، در پى آن است تا با مراجعه به يکى ابواب کتاب «الکافى» به نام«باب فيه نکت و نتف من التنزيل فى الولاية»، رواياتى را که در تفسير آيات قرآنى وارد شده در مورد ولايت اهل بيت آمده ‏اند، مورد تجزيه و تحليل بيشترى قرار دهد. از اين رو، ابتدا توصيفى اجمالى از روايات اين باب نموده و وضعيت اين احاديث را از لحاظ سندى و مفهومى بررسى مى ‏نمايد. آن گاه برخى از چالش ‏هاىِ موجود در حوزه تفسير آيات ولايى قرآن، و موضع گيرى منفى عليه احاديث تفسيرى ولايت‏ مدار را مورد بحث و بررسى بيشتر قرار مى ‏دهد.

  وى عناوين مرتبط با اصل ولايت در روايات «الکافى» را بيان کرده، اعتبار سندى اين روايات را بيان مى ‏نمايد.

  نويسنده، معتقد است اگر چه علماى رجال از ۹۲ روايت در اين باب، تنها يازده مورد آن را معتبر دانسته‏ اند، امّا نمى‏ توان به سادگى از حجم زياد رواياتِ به ظاهر ضعيف و مرسل در اين باب، صرف نظر کرد؛ زيرا بسيارى از چالش ‏هاى صورت گرفته در اين باب، شامل روايات ضعيف نمى ‏شود.

  در ادامه، نگارنده به مهم‏ ترين چالش‏ هاى قابل توجّه در احاديث تفسيرىِ اين باب اشاره مى ‏کند و تقابل ظاهرىِ تعدادى از اين روايات با ظاهر قرآن و شيعه، خدشه ‏دار کردن تحريف ‏ناپذيرى قرآن و ناسازگارى اين احاديث تفسيرى با واقعيت‏ هاى تاريخى و همچنين کاستن از شأن و منزل اهل بيت عليهم ‏السلام در اين گونه از روايات را مطرح و پاسخ مى ‏دهد.

کليدواژه ‏ها: نکت و نتف، «الکافى»، تفسير روايى، اصل روايت، احاديث تفسيرى.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.