تاريخ : 1390/10/29
کد مطلب: 55
مسئله نَسخ، در کتاب «الکافى» و ديدگاه کلينى

مسئله نَسخ، در کتاب «الکافى» و ديدگاه کلينى

چکيده

در اين نوشتار، مسئله «نَسخ» از منظر شيخ کلينى رحمه ‏الله در کتاب «الکافى»، مورد بحث و بررسى قرار مى ‏گيرد و ابعاد و انواع نسخ قرآن از اين دريچه، مورد مطالعه واقع مى ‏شود. نگارنده، ابتدا به بررسى معناى لغوى و اصطلاحى نسخ مى ‏پردازد و فرق آن را با «بداء»، «تخصيص» و «توقيت» بيان مى ‏کند. آنگاه اهميت و ضرورت مسئله نسخ را براى مفسّران، مورد تأکيد قرار مى ‏دهد و اقسام نسخ را بيان مى ‏کند.

  در ادامه، نسخ را از دو زاويه ناسخ و منسوخ، مورد مطالعه قرار داده و از زاويه ناسخ، نسخ قرآن به قرآن، نسخ قرآن به سنّت متواتره، و نسخ سنّت به قرآن را بررسى کرده است. وى با توجّه به روايات «الکافى»، اين قبيل از نسخ ‏ها را مى ‏پذيرد و آنها را مورد تجزيه و تحليل بيشتر قرار مى‏ دهد. از زاويه منسوخ نيز نسخ حکم بدون نسخ تلاوت را بر اساس روايات «الکافى»، قبول کرده و نسخ تلاوت را (چه اين که با نسخ حکم همراه باشد يا نه) مردود دانسته است. نگارنده، عالمان واقعى به نسخ را ائمّه عليهم ‏السلام و پيامبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله دانسته و با نقل روايتى از «الکافى»، به تأويل نسخ نيز مى ‏پردازد.

کليدواژه ‏ها: «الکافى»، کلينى، قرآن، نَسخ.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.