تاريخ : 1395/01/21
کد مطلب: 684
مسألة فی الاستثناء

مسألة فی الاستثناء

در این رساله، به مسأله استثناء در لغت عرب و جنبه های نحوی آن با استفاده از امثال مختلف پرداخته شده است.

 آغاز: بسمله. مسألة فی الاستثناء قال ادام الله علوه: اذا اعترض معترض علی ما نقوله من أنّ الاستثناء انّما یخرج من الجمل ... یقال له من حق الاستثناء فی اللغة العربیة أن یدخل علی الجمل ... .

انجام: ... فاما لفظة «رجل» فی الاثبات، کقولهم «جاء نی رجل» فانه لا یکون عبارة عن الجنس فی شی من کلامهم ... و انما یراد فی بعض المواضع بلفظة «رجل» الجنس ... تمت المسالة، و الحمد لله رب العالمین.

فهرست تصاویر نسخه های خطی این رساله که در مرکز کنگره های دارالحدیث موجود است:

۱. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: مجموعه ش ۱۲۹۲۳.

۲. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: مجموعه ش ۱۴۲۵۴.

۳. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: مجموعه ش ۱۴۹۷.

۴. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: مجموعه ش ۱۱۳۴۰.

۵. کتاب‌خانه دانشگاه تهران: مجموعه شماره ۶۹۱۴.

۶. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۱۹۰۹.

۷. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۰۹۹۸.

۸. کتاب‌خانه مدرسه عالی شهید مطهری: ش ۲۵۳۳.

۹. کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی: ش ۵۱۸۷.

۱۰. کتاب‌خانه دانشگاه تهران: ش ۱۲۵۶.