تاريخ : 1395/01/21
کد مطلب: 685
مسأله في المنامات

مسأله في المنامات

اين رساله[۱] در واقع سوالی است در باب خواب ديدن و بيان انواع خواب ها و تمییز خواب صحيح از باطل كه جناب سیّد مرتضی به صورت تفصیلی پاسخ آن را داده است.

  در این رساله، خواب را به انواع سه گانه تقسیم می نماید: یک نوع آن که مثل همۀ خواب ها است  و اوهام و وداعی اعتقادی در آن وجود ندارد. قسم دوم، خواب های شیطانی است که حاوی وسوسه های شیطانی است و قسم سوم هم خوابهایی است که در آن نشانه هایی از الهامات الهی وجود دارد.

آغاز: بسمله مسألة في المنامات صحيحة هي أم باطلة ؟ و من فعل مَن هي ؟ و من أيّ جنس هي ؟ الجواب و بالله التوفيق من كلام المرتضي قدس الله روحه سادسة المسائل التي سالت عنها: و جميع المنامات انما هي اعتقادات يبتدا بها النائم في نفسه .

انجام: و اما سبب الانزال فيجب أن يبني علي شيء تحقيق سبب الانزال في اليقظة مع الجماع و إنما سبب الانزال انّ الله اجري العادة بأن يخرج هذا الماء من الظهر عند اعتقاد النائم انه يجامع و ان كان هذا الاعتقاد باطلاً و الحمد لله.

فهرست تصاویر نسخه های خطی موجود از این رساله در مرکز کنگره های موسسه دارالحدیث:

۱. کتاب‌خانه مدرسه شهید مطهری: ش ۲۵۳۳.

۲. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۶۱۴۷.

۳. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۱۹۱۲.

۴. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۱۰۰۰.

۵. کتاب‌خانه سید حسن صدر در کاظمین: ش ۵۸۷ [۲].

۶. کتاب‌خانه آیت الله بروجردی - قم: ش ۳۷۴/۹.

۷. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۷۶۱۵.

۸. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۱۳۴۰.

۹. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۴۹۷.

۱۰. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۴۲۵۴.

۱۱. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۲۹۲۳.

۱۲. کتاب‌خانه دانشگاه تهران: ش ۶۹۱۴.

۱۳. کتاب‌خانه مدرسه عالی شهید مطهری: ش ۲۵۳۳.

۱۴. کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی: ش ۵۱۸۷.


[۱]. این رساله بخشی از المسائل السلاریه است که به صورت مستقل نیز منتشر شده است.

[۲]. این نسخه در کتاب‌خانه مؤسسۀ کتابشناسی شیعه قم موجود است.