تاريخ : 1395/01/21
کد مطلب: 686
مسألة فی وجه العلم بتناول الوعید کافّة الکفار

مسألة فی وجه العلم بتناول الوعید کافّة الکفار

در این رساله در باب اینکه در لغت عرب، «لفظ»، حقیقت در استغراق است یا نه، بحث می شود.

آغاز: بسمله. مسألة: إن سال سائل فقال: اذا لم یکن عندکم فی لغة العرب لفظ هو حقیقة فی الاستغراق ... الجواب: إنا إنّما قلنا انه لیس فی اللغة لفظ هو حقیقة فی الاستغراق، لعلمنا بعرف اهلها ... .

انجام: ... و یمکن ایضا أن یغنی الله ملائکته بالحسن عن القبیح، و یضطره الی علم مرده باستغراق کافة الکفار ... و الحمد لله و صلاته علی محمد و آله الاکرمین و سلم کثیرا.

فهرست تصاویر نسخه های خطی موجود از این رساله، در مرکز کنگره های دارالحدیث:

۱. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۲۹۲۳.

۲. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۴۲۵۴.

۳. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۴۹۷.

۴. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۱۳۴۰.

۵. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۷۶۱۵.

۶. کتاب‌خانه دانشگاه تهران: ش ۶۹۱۴.

۷. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۱۹۱۰.

۸. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۰۹۹۸.

۹. کتاب‌خانه مدرسه عالی شهید مطهری: ش ۲۵۳۳.

۱۰. کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی: ش ۵۱۸۷.