تاريخ : 1395/01/21
کد مطلب: 689
مسأله فی وجه التکرار فی الآیتین قوله تعالی: «و ما تتلوا منه من قرآن» و قوله «قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرحوا»

مسأله فی وجه التکرار فی الآیتین قوله تعالی: «و ما تتلوا منه من قرآن» و قوله «قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرحوا»

سیّد مرتضی در این مسأله با اشاره به دو آیه از قرآن مجید «وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ‏» و آیۀ «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا» به وجوه نحوی از آیات قرآن اشاره کرده است و بیشتر دنبال این است که به مواردی اشاره نماید که استفادۀ تأکید در آیات قرآنی شده است.

آغاز: بسمله مسالة قال (رضی الله عنه): لامعنی لقوله تعالی « و ما تتلوا منه من قرآن » ما قاله النحویون انّه للتوکید ... قال (رضی الله عنه): و الصحیح انّ معنی « منه » من اجل الشان و القصد من قرآن متحمل علی الشان و القصد ... .

انجام: ... فالصحیح أن یقولوا فی هذا أنّ معناه: قل بفضل الله و معونة الله و رحمته؛ لأنّ معرفة الله بفضل الله و رحمته ... حتی یکون قد افاد کل واحد من اللفظین فائدة تمت. و الحمد لله.

فهرست تصاویر نسخه های خطی موجود از این رساله در مرکز کنگره های موسسه دارالحدیث:

۱. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: مجموعه ش ۱۲۹۲۳.

۲. کتاب‌خانه دانشگاه تهران: مجموعه ش ۶۹۱۴.

۳. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: مجموعه شماره ۱۴۲۵۴.

۴. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۴۹۷.

۵. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۱۱۳۴۰.

۶. کتاب‌خانه آیت الله مرعشی: ش ۷۶۱۵.

۷. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۱۰۰۰.

۸. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی: ش ۲۱۹۱۲.

۹. کتاب‌خانه مدرسه عالی شهید مطهری: ش ۲۵۳۳.