تاريخ : 1397/07/25
کد مطلب: 817
انتشار چهارمین خبرنامه کنگرۀ سیّد مرتضی علم الهدی

انتشار چهارمین خبرنامه کنگرۀ سیّد مرتضی علم الهدی

خبرنامۀ چهارم کنگرۀ بین المللی بزرگداشت سید مرتضی علم الهدی منتشر شد.

این شماره از خبرنامه به صورت الکترونیکی منتشر شده که در ادامه از طریق لینک زیر قابل دریافت است.