آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) www.abdolazim.com

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور www.anjom.ir

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی www.islamic-rf.net

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی www.isca.ac.ir

جامعة المصطفی العالمیة www.miu.ac.ir

دانشگاه ادیان و مذاهب www.urd.ac.ir

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی www.icro.ir

کتاب­خانه­ های تخصّصی وابسته به دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی www.sistani.org

مؤسسۀ کتابشناسی شیعه al-athar.ir

مؤسسۀ علمی- فرهنگی دارالحدیث www.darolhadith.org

مجمع جهانی اهل بیت (ع) www.ahlulbaytportal.com

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی www.taghrib.org

مجمع ذخائر اسلامی www.zakhair.net

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور) www.noorsoft.org

معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه­ های علمیه www.pazhuhesh.ir