تاريخ : 1390/12/04
کد مطلب: 133
جايگاه اهل بيت عليهم ‏السلام و صحابه در تفسير ابو الفتوح

جايگاه اهل بيت عليهم ‏السلام و صحابه در تفسير ابو الفتوح

نگارنده در مقدمه، ويژگى تفسير ابو الفتوح نسبت به تفاسير قبل از آن را مباحث مربوط به اهل بيت و امامت حضرت على عليه ‏السلام و گستردگى طرح آن مباحث مى‏ داند و سپس مقاله خود را در سه بخش عنوان مى ‏كند.

  ۱. مباحث مربوط به جايگاه و ذكر مناقب اهل بيت در روض الجنان. نويسنده در اين بخش ابتدا به طور كلى آياتى را كه ابو الفتوح در ذيل آنها به مناقب اهل بيت عليهم ‏السلام پرداخته و از مبانى شيعه دفاع كرده است، تقسيم مى ‏كند و سپس شواهدى از جزءهاى مختلف قرآن ذكر كرده و در پايان بخش، شواهدى را از اين تفسير در مورد برترى اهل بيت بر خلفا آورده است.

  ۲. مباحث مربوط به جايگاه صحابه در اين تفسير و ذكر مواردى از مناقب صحابه. نويسنده در اين بخش لغزش ‏هاى ابو الفتوح را در بحث صحابه به تصوير مى ‏كشد؛ مثل اين كه ابو الفتوح حكايتى يا روايتى به ظاهر اخلاقى ـ تربيتى نقل مى ‏كند كه در ضمن آن، منقبتى به يكى از صحابه نسبت داده و به نحوى تطهير شده است.

  ۳. بررسى علت مطرح كردن جايگاه اهل بيت و صحابه در تفسير و علّت ذكر مناقب صحابه. نگارنده در اين بخش، با بررسى زمان و شرايط محيطى ابو الفتوح، به اين سوال پاسخ مى ‏دهد كه چرا مباحث مربوط به اهل بيت در اين تفسير رونق دارد و چرا در موارد محدودى ايشان به منقبت صحابه پرداخته است.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.