تاريخ : 1390/12/04
کد مطلب: 136
تصوير شيطان در تفسير روض الجنان ابو الفتوح رازى

تصوير شيطان در تفسير روض الجنان ابو الفتوح رازى

نگارنده، در شروع مقاله، عصرِ حيات مؤلف تفسير روض الجنان را دوره برازندگى و كمال يافتگى زبان درى و اوج اعتلاى شعر و نثر پارسى مى ‏داند و مهم ‏ترين تفسير اين دوره خاص را تفسير گرانقدر روض الجنان و روح الجنان ـ كه توسط شيخ ابو الفتوح رازى به سامان يافته است ـ مى ‏داند. و ادعا مى ‏كند اين اثر، صرف نظر از يک تفسير قرآن شايستگى آن را دارد كه به عنوان متن پارسى و مجموعه‏ اى كامل و عزيز الوجود همپاى متون معتبر نثر فارسى جاى خاص خود را باز يابد.

  عناوينِ منشأ وجودى ابليس، ساختارشناسى كلمه ابليس، كفر ابليس و عصيان جاودان او، فريبكارى ابليس و فريفتگى بشر و هبوط ابليس به زمين، از جمله مباحثى است كه نويسنده مطرح كرده و در ضمنِ طرح آيات قابل استناد به آن، عين كلامِ شيخ ابو الفتوح را در آن بحث آورده است. شيطان مانع خير و احسان و نيز رفيقى نارفيق، وسوسه انگيز و گمراه گرى اهريمن، تمثّل بشرى اهريمن نيز عنوان سر فصل ‏هاى ديگر اين مقاله است.

  عناوين بسيار جذّاب و بكر ديگرى توسط نگارنده اين مقاله بحث و بررسى شده كه به چند نمونه آن اشاره مى ‏كنيم: محدوديت نفوذ شيطان در انسان، شيطان و رخنه در آسمان و برادران اهريمن و دوستان ديو.

برای دیدن متن کامل مقاله، کلیک کنید.