تاريخ : 1391/10/20
کد مطلب: 364
 برنامۀ کنگرۀ بزرگداشت جضرت عبدالعظیم علیه السلام

برنامۀ کنگرۀ بزرگداشت جضرت عبدالعظیم علیه السلام

برنامۀ کنگرۀ بزرگداشت جضرت عبدالعظیم علیه السلام

پنجشنبه ۸۲/۳/۲۲

جلسه اول (افتتاحیه): ۱۰:۳۰ ـ ۸:۳۰

سرود جمهوری اسلامی ایران

۸:۳۵ ـ ۸:۳۰

اعلام برنامه

۸:۴۰ ـ ۸:۳۵

تلاوت قرآن

۸:۴۵ ـ ۸:۴۰

خیر مقدم تولیت محترم آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام

۹:۰۰ ـ ۸:۴۵

پیام مقام معظم رهبری مد ظله

۹:۱۵ ـ ۹:۰۰

گزارش دبیر کمیته علمی کنگره

۹:۳۰ ـ ۹:۱۵

سخنرانی حجة الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی

۱۰:۱۵ ـ ۹:۳۰

 

 

جلسه دوم: ۱۲:۳۰ ـ ۱۰:۳۰

تواشیح

۱۰:۴۰ ـ ۱۰:۳۰

سخنرانی آیة الله سبحانی

۱۱:۲۵ ـ ۱۰:۴۵

قرائت مقاله

 

حجة الاسلام و المسلمین محمد کاظم رحمان ستایش

(نگاهی عام به روایات حضرت عبدالعظیم علیه السلام)

۱۱:۴۵ ـ ۱۱:۲۵

حجة الاسلام و المسلمین محمد علی سلطانی

(شرایط فرهنگی، کلامی، اجتماعی عصر حضرت عبدالعظیم علیه السلام)

۱۲:۰۵ ـ ۱۱:۴۵

سخنرانی آیة الله استادی

۱۲:۴۵ ـ ۱۲:۰۵

 

 

جلسه سوم: ۱۷:۳۰ ـ ۱۵:۳۰

تلاوت آیات قرآن مجید

۱۵:۴۰ ـ ۱۵:۳۰

قرائت مقاله

 

حجة الاسلام و المسلمین دکتر احمد عابدی

(حدیث عرض دین)

۱۶:۱۰ ـ ۱۵:۵۰

حجة الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار

(حدیث عرض دین)

۱۶:۳۰ ـ ۱۶:۱۰

استاد محمد مرادی

(روایات تفسیری)

۱۶:۵۰ ـ ۱۶:۳۰

سخنرانی حجة الاسلام و المسلمین علم الهدی

۱۷:۳۰ ـ ۱۶:۵۰

 

 

جلسۀ چهارم (اختتامیه): ۱۹:۳۰ ـ ۱۷:۴۵

قرائت مقاله

 

حجة الاسلام و المسلمین سید صادق اشکوری

مباحث تاریخی

۱۸:۰۵ ـ ۱۷:۴۵

حجة الاسلام و المسلمین سید ابراهیم سید علوی

روایات اعتقادی و کلامی

۱۸:۲۵ ـ ۱۸:۰۵

سخنرانی حضرت آیة الله جوادی آملی

۱۹:۳۰ ـ ۱۸:۲۵