تاريخ : 1397/03/29
کد مطلب: 765
نمونه‏ هایی از استناد سيّد مرتضی به خبر واحد در تفسير

نمونه‏ هایی از استناد سيّد مرتضی به خبر واحد در تفسير

مكتب تفسير روايى، مبنا و نگرشى در تفسير قرآن كريم است كه هيچ گونه اجتهادى را در فهم آيات و معانى آن، روا نمیداند و هيچ تفسيرى را جز تفسير بر اساس روايات، معتبر نمی ‏داند. سيّد مرتضى علم الهدى، مفسّر و متكلّم شيعى قرن چهارم هجرى با توجّه به ديدگاه عقل‏گرايانه‏ اش به تفسير آيات قرآن، نگاه خاصّى به رويكرد تفسير روايى دارد. ابزار روايت در تفسير وى، گاهى براى تقويت و گاهى براى نقد آراى تفسيرى به كار رفته است، با اين ويژگى كه روايات تفسيرى معصوم عليه‏ السلام، صحابيان و تابعيان با نگرش متفاوتى از يكديگر، مورد استفاده وى قرار گرفته است. قواعد   علوم حديث و درايه و توجّه به اسناد و متن روايات، نقش تعيين كننده‏ اى را در شكل‏گيرى روش تفسيرى سيّد مرتضى ايفا می ‏كند.

واژگان كليدى: سيّد مرتضى، روايات تفسيرى، حجّيت خبر واحد، تفسير   معصوم عليه‏السلام، تفسير صحابيان، تفسير تابعيان.