تاريخ : 1390/11/19
کد مطلب: 81
«روز بزرگداشت شیخ کلینی»، در تقویم رسمی کشور

«روز بزرگداشت شیخ کلینی»، در تقویم رسمی کشور

تاریخ انتشار: 16 مهر 1386

به پیشنهاد مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث و با تأیید شورای فرهنگ عمومی، از این پس، «روز بزرگداشت شیخ کلینی» در تقویم رسمی کشور درج خواهد شد.

با توجه به برگزاری «کنگرۀ بزرگداشت ثقة الاسلام کلینی(ره)» در اردیبهشت ماه 1386، چندی پیش، از سوی مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث پیشنهاد شد که شورای فرهنگ عمومی، روز 19 اردیبهشت هر سال را به عنوان «روز بزرگداشت کلینی» نامگذاری کند. این پیشنهاد پس از بررسی در جلسه شمارۀ 465 آن شورا تأیید شد و برای تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.