تاريخ : 1390/11/19
کد مطلب: 82
بررسی ترجمه‌های کتاب کافی، در يک نشست

بررسی ترجمه‌های کتاب کافی، در يک نشست

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۸۶

با نزديک شدن به تاريخ برگزاری کنگره بين المللی ثقة الاسلام کلينی، گروه ترجمه پژوهشکده علوم و معارف حديث، بر آن است تا در دی ماه سال جاری نشستی را با حضور محققان و مترجمان کتاب کافی برگزار نمايد.

  اين نشست در سه محور: «ترجمه‌های انجام شده»، «اشکالات آن‌ها» و «بايسته‌های ترجمۀ کافی» تشکيل می‌شود. احتمال می‌رود نشست بحث و بررسی ترجمه‌های کافی در دو يا سه جلسه در زمستان سال جاری تداوم يابد.

  پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، پیش از این، نخستین همایش ترجمۀ متون دینی را آذر امسال، با حضور مترجمان دینی و صاحب نظران این عرصه برگزار کرد و اکنون با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگرۀ بین المللی ثقه الاسلام کلینی در بهار سال ۸۷، بررسی ترجمه‌های کافی را در دستور کار قرار داده است.