تاريخ : 1399/11/18
کد مطلب: 863
آثار و اندیشه‌های فقهی _ اصولی سیدمرتضی(ره)، بررسی می‌شود

آثار و اندیشه‌های فقهی _ اصولی سیدمرتضی(ره)، بررسی می‌شود

هفتمین بخش از نشست‌های علمی کنگره سیدمرتضی علم الهدی(ره) با عنوان «آثار و اندیشه‌های فقهی _ اصولی سیدمرتضی(ره)» برگزار می‌شود.

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های کنگره سیدمرتضی و بعد از برگزاری شش بخش مختلف، بخش آثار و اندیشه‌های فقهی _ اصولی سیدمرتضی(ره)، با حضور شخصیت‌های علمی حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد.

عناوین و اساتید ارائه دهنده این بخش عبارتند از : 

«نوآوری اصولی سید مرتضی (ره)»، توسط دکتر بلال شاکری، پژوهشگر فقه و اصول و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان 18 بهمن ماه ساعت  10 صبح،

«جایگاه سید مرتضی(ره) در مکتب جهادی بغداد» توسط حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی، محقق و مدرس خارج فقه و اصول 18 بهمن ماه ساعت 15:30

«سید مرتضی  و کتاب الانتصار و کتاب المسائل الناصریات» توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موسوی بروجردی، پژوهشگر نسخ خطی ساعت 18تا 20

«آرای اصولی سید مرتضی» توسط حجت الاسلام سید مهدی شریعتی تبار، مدیر گروه فقه و اصول بنیاد پژوهشهای اسلامی، 20 بهمن ماه ساعت 10 تا 12

«مفردات  فقهی و اصولی سید مرتضی(ره)» توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن ربانی بیرجندی، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان 20 بهمن ماه ساعت 16 تا 18

«سید مرتضی(ره) و کتاب الذریعه الی اصول الشریعه»  توسط حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا موسوی، پژوهشگر نسخ خطی،  20 بهمن ماه ساعت 18 تا 20 .

«سید مرتضی(ره) و همکاری با دولت جائر» توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد اورعی، دانشیار پژوهشگاه و دانشگاه گروه حقوق و فقه اجتماعی 23 بهمن ماه ساعت 10 تا 12 .

« سید مرتضی (ره) و مساله زنان» توسط حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی، رئیس مرکز همایش های علمی و پژوهشهای آزاد دارالحدیث  25 بهمن ماه ساعت 10 تا 12 .

* گفتنی است، حجت الاسلام سید رضا شیرازی، عضو هئیت علمی پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهشهای اسلامی دبیر این نشست ها است.