تاريخ : 1390/11/19
کد مطلب: 88
كار تحقیق كتاب كافی در مراحل نهایی قرار دارد

كار تحقیق كتاب كافی در مراحل نهایی قرار دارد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۸۶

مدیر گروه احیا و تصحیح پژوهشكدۀ علوم  و معارف حدیث، در گفتگو با راوی (بخش خبر و گزارش پايگاه حديث نت) گفت: كار تحقیق كتاب «كافی»، در مراحل نهایی قرار دارد.

  حجة الاسلام محمد حسین درایتی، در اين گفتگو، تحقیق «الكافي» و تصحیح شروح و حواشی آن را محورهای اصلی پژوهش‌های گروه احیا و تصحیح، در حال حاضر عنوان كرد و مراحل تحقیق «الكافي» را به این شرح ارائه كرد:

۱. شناسایی نسخه‌های خطّی و اولویت بندی آنها؛

۲. مقابله با هشت تا دوازده نسخۀ خطّی؛

۳. تخریجات (مشابه یابی) و جستجوی احادیث كافی در سایر مصادر روایی مهم شیعه و مقابله با آنها)؛

۴. تصحیح و تحقیق اَسناد كافی؛

۵. تصحیح و استوار سازی متن روایات كافی؛

۶. ترجمۀ لغات، شرح های توضیحی و رفع اجمال از متن؛

۷. تنزیل هامش (یكسان‌سازی پانوشت‌ها)؛

۸. اعراب گذاری كامل روایات كافی؛

۹. ویرایش و نشانه‌گذاری روایات كافی؛

۱۰. كنترل نهایی.

  وی همچنين از برنامۀ زمان بندی چاپ كتاب‌های كنگره بین المللی ثقه الاسلام كلینی خبر داد و عناوین شروح و حواشی «الكافي» را كه در حال تحقیق و آماده‌سازی است، بدین شرح بیان نمود:

۱. الشافي فی شرح الكافي، المولی خلیل بن الغازی القزوینی(م ۱۰۸۹ ق)؛

۲. صافی در شرح كافی، مولا خلیل بن غازی قزوینی (م ۱۰۸۹ ق)؛

۳. الحاشیة علی اصول الكافي،المولی محمد امین الاسترابادی (م ۱۰۳۶)؛

۴. الكشف الوافي في شرح اصول الكافي، محمد هادی بن محمد معین الدین شیرازی (م۱۰۸۱ ق) ؛

۵. الهدایا لشیعة ائمة الهدی، شرف الدین محمد بن محمد رضا مجذوب تبریزی (قرن ۱۱ ق)؛

۶. الذریعة الی حافظ الشریعة، رفیع الدین محمد بن محمد مومن الجیلانی (قرن ۱۱ ق)؛

۷. تحفة الاولیا، محمد علی بن محمد حسن فاضل نحوی اردكانی (۱۲۳۷ق)؛

۸. شرح فروع الكافي، محمد هادی بن محمد صالح المازندرانی ( م ۱۱۲۰ق)؛

۹. البضاعة المزجاة، محمد حسین بن قاریاغدی (م۱۰۸۹ق)؛

۱۰. شرح روضة الكافي، محمد حسین بن یحیی النوری؛

۱۱. منهج الیقین، سید علاء الدین محمد بن امیرشاه ابوتراب، محمد علی حسینی گلستانه اصفهانی (م۱۱۱۰ق)؛

۱۲. الرسائل في شرح احادیث الكافي.